פתיחת התפריט הראשי

עד"שעריכה

  1. ערוב דבר שחין. בהגדה של פסח: "אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן: דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה חשך מכת בכורות, רבי יהודה היה נותן בהם סימן דצ"ך עד"ש באח"ב."