ע"פעריכה

  1. על פי.
  2. על פה.
  3. על פניו.
  4. ערעור פלילי.
  5. עושה פסים (=סרגל).

ראו גםעריכה