ע"סעריכה

  1. עבודה סוציאלית.
  2. על סך.
  3. על סמך.
  4. (תורת הקבלה) עשר ספירות.