סקלקל"פ

סקלקל"פעריכה

  1. (סלנג) סתום קומפלט, לא קולט, לא פולט.