• שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ס־ו־ר א - נטה, פנה, התקדם אל עבר-.
  2. ס־ו־ר ב - מלשון סְוָאר.