סבסד (שורש)

השורש ס־ב־ס־ד הוא שורש מגזרת המרובעים.

נטיות הפעליםעריכה

ס־ב־ס־ד עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל סִבְּסֵד מְסַבְּסֵד יְסַבְּסֵד סַבְּסֵד לְסַבְּסֵד
פֻּעַל סֻבְּסַד מְסֻבְּסָד יְסֻבְּסַד -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל