• שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ס־ב־ב א - ניעה בתנועות סיבוב.
  2. ס־ב־ב ב - נתינת סיבות ומניעים לדבר.