סבב (שורש)

  • שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:

1.ס-ב-ב א-ניעה בתנועות סיבוב.

2.ס-ב-ב ב-נתינת סיבות ומניעים לדבר.