לערך העוסק בסָבַב; ראו סב.
יש להוסיף לדף זה את הערך: סֶבֶב.