ס"קעריכה

  1. סעיף קטן. זהו סעיף משנה לסעיף ראשי.