ס"טעריכה

  1. סופו טוב (סיפיה טב).
  2. סימן טוב.
  3. ספרדי טהור.
  4. סינא טינא (עפר ואפר).


  • ישעיה (נז, כ) מימיו רפש וטיט מתורגם סין וטין ויש אומרים שמכאן נהגו הספרדים לחתום בשמם ס"ט סינא טינא בדרך של ענווה והתבטלות וכמו שאמר אברהם אבינו לפני ה' ואנכי עפר ואפר (בראשית יח, כז). יש לציין שבלהג יהודי בבל כיום משמשות המילים סייאנה וטייאנה במשמעות של רפש וטינופת.