נספח:משקל קָטֹל

משקל זה משמש לצבעים ולתארים.

נטייה

עריכה
קָטֹל
יחיד קָטֹל
יחידה קְטֻלָּה
רבים קְטֻלִּים
רבות קְטֻלּוֹת


דוגמה

עריכה
קָטֹל
יחיד כָּחֹל
יחידה כְּחֻלָּה
רבים כְּחֻלִּים
רבות כְּחֻלּוֹת