נספח:משקל קָטֹל

משקל זה משמש לצבעים ולתארים.

נטייה עריכה

קָטֹל
יחיד קָטֹל
יחידה קְטֻלָּה
רבים קְטֻלִּים
רבות קְטֻלּוֹת


דוגמה עריכה

קָטֹל
יחיד כָּחֹל
יחידה כְּחֻלָּה
רבים כְּחֻלִּים
רבות כְּחֻלּוֹת