נספח:משקל קָטֹל

משקל זה משמש לצבעים ולתארים.

נטייהעריכה

קָטֹל
יחיד קָטֹל
יחידה קְטֻלָּה
רבים קְטֻלִּים
רבות קְטֻלּוֹת


דוגמהעריכה

קָטֹל
יחיד כָּחֹל
יחידה כְּחֻלָּה
רבים כְּחֻלִּים
רבות כְּחֻלּוֹת