נספח:גזרת נחי לי"ה

חזרה לנספח:גזרות

גִּזְרַת נָחֵי ל"ה

עריכה
  • פעלים בהם ל' הפעל היא ה או י'.
  • הגזרה לעתים נקראת ל"י.
  • בחלק מההטיות (התפניתם) ל' הפעל הופכת לאות יו"ד, שהיא חלק מהשרש ואינה מתבטלת בכתיב חסר.
  • לעתים, בגזרה זו מופיע צירה בע' הפועל במקום חיריק. למשל, ”וְקִוֵּיתִי“ (ישעיהו ח, פסוק יז) במקרא (במקום "קִוִּיתִי"). כן נפוצות החלפות בלשון הדיבור בימינו - "חִכֵּיתִי" במקום "חִכִּיתִי", וכדומה.[1]
  • דוברים רבים מחליפים בין צורות הנסתר בהוה ובעבר בבניין נפעל. צורת הנסתר בהוה היא נִדְמֶה נִרְאֶה (בסגול), וצורת הנסתר בעבר היא נִדְמָה נִרְאָה (בקמץ).
  • בחמשת השרשים ג־ב־הּ, נ־ג־הּ, כ־מ־הּ, ת־מ־הּ, מ־ה־מ־הּ (ג"ן כת"ם), יש מפיק בל' הפעל, והם אינם נוטים לפי גזרה זו.[2]
שורש, פ־נ־ה בניין פָּעַל , צורת המקור: פָּנֹה
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר פָּנִיתִי פָּנִיתִי פָּנִיתָ פָּנִית פָּנָה פָּנְתָה פָּנִינוּ פָּנִינוּ פְּנִיתֶם פְּנִיתֶן פָּנוּ פָּנוּ
הווה פּוֹנֶה פּוֹנָה פּוֹנֶה פּוֹנָה פּוֹנֶה פּוֹנָה פּוֹנִים פּוֹנוֹת פּוֹנִים פּוֹנוֹת פּוֹנִים פּוֹנוֹת
עתיד אֶפְנֶה אֶפְנֶה תִּפְנֶה תִּפְנִי יִפְנֶה תִּפְנֶה נִפְנֶה נִפְנֶה תִּפְנוּ תִּפְנֶינָה יִפְנוּ תִּפְנֶינָה
ציווי אין אין פְּנֶה פְּנִי אין אין אין אין פְּנוּ פְּנֶינָה אין אין


שורש, פ־נ־ה בניין נִפְעַל , צורת המקור: הִפָּנֵה
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נִפְנֵיתִי נִפְנֵיתִי נִפְנֵיתָ נִפְנֵית נִפְנָה נִפְנְתָה נִפְנֵינוּ נִפְנֵינוּ נִפְנֵיתֶם נִפְנֵיתֶן נִפְנוּ נִפְנוּ
הווה נִפְנֶה נִפְנֵית נִפְנֶה נִפְנֵית נִפְנֶה נִפְנֵית נִפְנִים נִפְנוֹת נִפְנִים נִפְנוֹת נִפְנִים נִפְנוֹת
עתיד אֶפָּנֶה אֶפָּנֶה תִּפָּנֶה תִּפָּנִי יִפָּנֶה תִּפָּנֶה נִפָּנֶה נִפָּנֶה תִפָּנוּ תִּפָּנֶינָה יִפָּנוּ תִּפָּנֶינָה
ציווי אין אין הִפָּנֵה הִפָּנִי אין אין אין אין הִפָּנוּ הִפָּנֶינָה אין אין


שורש, פ־נ־ה בניין הִפְעִיל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִפְנֵיתִי הִפְנֵיתִי הִפְנֵיתָ הִפְנֵית הִפְנָה הִפְנְתָה הִפְנֵינוּ הִפְנֵינוּ הִפְנֵיתֶם הִפְנֵיתֶן הִפְנוּ הִפְנוּ
הווה מַפְנֶה מַפְנָה מַפְנֶה מַפְנָה מַפְנֶה מַפְנָה מַפְנִים מַפְנוֹת מַפְנִים מַפְנוֹת מַפְנִים מַפְנוֹת
עתיד אַפְנֶה אַפְנֶה תַּפְנֶה תַּפְנִי יַפְנֶה תַּפְנֶה נַפְנֶה נַפְנֶה תַּפְנוּ תַּפְנֶינָה יַפְנוּ תַּפְנֶינָה
ציווי אין אין הַפְנֵה הַפְנִי אין אין אין אין הַפְנוּ הַפְנֶינָה אין אין


שורש, פ־נ־ה בניין הֻפְעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הֻפְנֵיתִי הֻפְנֵיתִי הֻפְנֵיתָ הֻפְנֵית הֻפְנָה הֻפְנְתָה הֻפְנֵינוּ הֻפְנֵינוּ הֻפְנֵיתֶם הֻפְנֵיתֶן הֻפְנוּ הֻפְנוּ
הווה מֻפְנֶה מֻפְנָה מֻפְנֶה מֻפְנָה מֻפְנֶה מֻפְנָה מֻפְנִים מֻפְנוֹת מֻפְנִים מֻפְנוֹת מֻפְנִים מֻפְנוֹת
עתיד אֻפְנֶה אֻפְנֶה תֻּפְנֶה תֻּפְנִי יֻפְנֶה תֻּפְנֶה נֻפְנֶה נֻפְנֶה תֻּפְנוּ תֻּפְנֶינָה יֻפְנוּ תֻּפְנֶינָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, פ־נ־ה בניין פִּעֵל , צורת המקור: פַּנֵּה
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר פִּנִּיתִי פִּנִּיתִי פִּנִּיתָ פִּנִּית פִּנָּה פִּנְּתָה פִּנִּינוּ פִּנִּינוּ פִּנִּיתֶם פִּנִּיתֶן פִּנּוּ פִּנּוּ
הווה מְפַנֶּה מְפַנָּה מְפַנֶּה מְפַנָּה מְפַנֶּה מְפַנָּה מְפַנִּים מְפַנּוֹת מְפַנִּים מְפַנּוֹת מְפַנִּים מְפַנּוֹת
עתיד אֲפַנֶּה אֲפַנֶּה תְּפַנֶּה תְּפַנִּי יְפַנֶּה תְּפַנֶּה נְפַנֶּה נְפַנֶּה תְּפַנּוּ תְּפַנֶּינָה יְפַנּוּ תְּפַנֶּינָה
ציווי אין אין פַּנֵּה פַּנִּי אין אין אין אין פַּנּוּ פַּנֶּינָה אין אין


שורש, פ־נ־ה בניין פֻּעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר פֻּנֵּיתִי פֻּנֵּיתִי פֻּנֵּיתָ פֻּנֵּית פֻּנָּה פֻּנְּתָה פֻּנֵּינוּ פֻּנֵּינוּ פֻּנֵּיתֶם פֻּנֵּיתֶן פֻּנּוּ פֻּנּוּ
הווה מְפֻנֶּה מְפֻנָּה מְפֻנֶּה מְפֻנָּה מְפֻנֶּה מְפֻנָּה מְפֻנִּים מְפֻנּוֹת מְפֻנִּים מְפֻנּוֹת מְפֻנִּים מְפֻנּוֹת
עתיד אֲפֻנֶּה אֲפֻנֶּה תְּפֻנֶּה תְּפֻנִּי יְפֻנֶּה תְּפֻנֶּה נְפֻנֶּה נְפֻנֶּה תְּפֻנּוּ תְּפֻנֶּינָה יְפֻנּוּ תְּפֻנֶּינָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, פ־נ־ה בניין הִתְפַּעֵל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִתְפַּנֵּיתִי הִתְפַּנֵּיתִי הִתְפַּנֵּיתָ הִתְפַּנֵּית הִתְפַּנָּה הִתְפַּנְּתָה הִתְפַּנֵּינוּ הִתְפַּנֵּינוּ הִתְפַּנֵּיתֶם הִתְפַּנֵּיתֶן הִתְפַּנּוּ הִתְפַּנּוּ
הווה מִתְפַּנֶּה מִתְפַּנָּה מִתְפַּנֶּה מִתְפַּנָּה מִתְפַּנֶּה מִתְפַּנָּה מִתְפַּנִּים מִתְפַּנּוֹת מִתְפַּנִּים מִתְפַּנּוֹת מִתְפַּנִּים מִתְפַּנּוֹת
עתיד אֶתְפַּנֶּה אֶתְפַּנֶּה תִּתְפַּנֶּה תִּתְפַּנִּי יִתְפַּנֶּה תִּתְפַּנֶּה נִתְפַּנֶּה נִתְפַּנֶּה תִּתְפַּנּוּ תִּתְפַּנֶּינָה יִתְפַּנּוּ תִּתְפַּנֶּינָה
ציווי אין אין הִתְפַּנֶּה הִתְפַּנִּי אין אין אין אין הִתְפַּנּוּ הִתְפַּנֶּינָה אין אין

הערות שוליים

עריכה
  1. לאור מציאת פעלים רבים בכל הבניינים (פרט לקל) במקרא, אישרה האקדמיה את ההטיה בשתי הצורות; בצירה מלא או בחיריק מלא. ראה כאן
  2. בעברית קיימים שורשים נוספים בעלי מפיק בלה"פ ה' שלהם, אך הם נדירים יותר, כדוגמת; ב-ל-הּ, א-ל-הּ, מ-ה-הּ, א-ה-הּ ועוד.