נספח:גזרת נחי ל"א

חזרה לנספח:גזרות

גִּזְרַת נָחֵי ל"א

עריכה
  • פעלים בהם ל' הפעל היא א.
  • לעתים, גזרה זו מתחלפת עם גזרת נחי ל"ה. למשל, ”מֵהִתְנַבּוֹת“ (שמואל א׳ י, פסוק יג) במקרא (במקום "מֵהִתְנַבֵּא"), "מָצִינוּ" (משנה סנהדרין ב ב) (במקום "מָצָאנוּ"), בשמות פעולה כמו חיטוי ובתארים כמו חבוי (במקום "חִטּוּא", "חָבוּא"). כן נפוצות החלפות בלשון הדיבור בימינו - "לְמַלּוֹת" במקום "לְמַלֵּא", וכדומה.
  • בבניין נפעל, לא נתן להבחין בין נסתר בהווה ונסתר בעבר (למשל, "נִמְצָא").
שורש, מ־צ־א בניין פָּעַל , צורת המקור: מָצֹא
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר מָצָאתִי מָצָאתִי מָצָאתָ מָצָאת מָצָא מָצְאָה מָצָאנוּ מָצָאנוּ מְצָאתֶם מְצָאתֶן מָצְאוּ מָצְאוּ
הווה מוֹצֵא מוֹצֵאת מוֹצֵא מוֹצֵאת מוֹצֵא מוֹצֵאת מוֹצְאִים מוֹצְאוֹת מוֹצְאִים מוֹצְאוֹת מוֹצְאִים מוֹצְאוֹת
עתיד אֶמְצָא אֶמְצָא תִּמְצָא תִּמְצְאִי יִמְצָא תִּמְצָא נִמְצָא נִמְצָא תִּמְצְאוּ תִּמְצֶאנָה יִמְצְאוּ תִּמְצֶאנָה
ציווי אין אין מְצָא מִצְאִי אין אין אין אין מִצְאוּ מְצֶאנָה אין אין
שורש, מ־צ־א בניין נִפְעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נִמְצֵאתִי נִמְצֵאתִי נִמְצֵאתָ נִמְצֵאת נִמְצָא נִמְצְאָה נִמְצֵאנוּ נִמְצֵאנוּ נִמְצֵאתֶם נִמְצֵאתֶן נִמְצְאוּ נִמְצְאוּ
הווה נִמְצָא נִמְצֵאת נִמְצָא נִמְצֵאת נִמְצָא נִמְצֵאת נִמְצָאִים נִמְצָאוֹת נִמְצָאִים נִמְצָאוֹת נִמְצָאִים נִמְצָאוֹת
עתיד אֶמָּצֵא אֶמָּצֵא תִּמָּצֵא תִּמָּצְאִי יִמָּצֵא תִּמָּצֵא נִמָּצֵא נִמָּצֵא תִּמָּצְאוּ תִּמָּצֶאנָה יִמָּצְאוּ תִּמָּצֶאנָה
ציווי אין אין הִמָּצֵא הִמָּצְאי אין אין אין אין הִמָּצְאוּ הִמָּצֶאנָה אין אין
שורש, מ־ל־א בניין פִּעַל , צורת המקור: מַלֵּא
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר מִלֵּאתִי מִלֵּאתִי מִלֵּאתָ מִלֵּאת מִלֵּא מִלְּאָה מִלֵּאנוּ מִלֵּאנוּ מִלֵּאתֶם מִלֵּאתֶן מִלְּאוּ מִלְּאוּ
הווה מְמַלֵּא מְמַלֵּאת מְמַלֵּא מְמַלֵּאת מְמַלֵּא מְמַלֵּאת מְמַלְּאִים מְמַלְּאוֹת מְמַלְּאִים מְמַלְּאוֹת מְמַלְּאִים מְמַלְּאוֹת
עתיד אֲמַלֵּא אֲמַלֵּא תְּמַלֵּא תְּמַלְּאִי יְמַלֵּא תְּמַלֵּא נְמַלֵּא נְמַלֵּא תְּמַלְּאוּ תְּמַלֶּאנָה יְמַלְּאוּ תְּמַלֶּאנָה
ציווי אין אין מַלֵּא מַלְּאִי אין אין אין אין מַלְּאוּ מַלֶּאנָה אין אין
שורש, מ־ל־א בניין פֻּעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר מֻלֵּאתִי מֻלֵּאתִי מֻלֵּאתָ מֻלֵּאת מֻלָּא מֻלְּאָה מֻלֵּאנוּ מֻלֵּאנוּ מֻלֵּאתֶם מֻלֵּאתֶן מֻלְּאוּ מֻלְּאוּ
הווה מְמֻלָּא מְמֻלֵּאת מְמֻלָּא מְמֻלֵּאת מְמֻלָּא מְמֻלֵּאת מְמֻלָּאִים מְמֻלָּאוֹת מְמֻלָּאִים מְמֻלָּאוֹת מְמֻלָּאִים מְמֻלָּאוֹת
עתיד אֲמֻלָּא אֲמֻלָּא תְּמֻלָּא תְּמֻלְּאִי יְמֻלָּא תְּמֻלָּא נְמֻלָּא נְמֻלָּא תְּמֻלְּאוּ תְּמֻלֶּאנָה יְמֻלְּאוּ תְּמֻלֶּאנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין
שורש, מ־צ־א בניין הִפְעִיל , צורת המקור: הַמְצֵא
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִמְצֵאתִי הִמְצֵאתִי הִמְצֵאתָ הִמְצֵאת הִמְצִיא הִמְצִיאָה הִמְצֵאנוּ הִמְצֵאנוּ הִמְצֵאתֶם הִמְצֵאתֶן הִמְצִיאוּ הִמְצִיאוּ
הווה מַמְצִיא מַמְצִיאָה מַמְצִיא מַמְצִיאָה מַמְצִיא מַמְצִיאָה מַמְצִיאִים מַמְצִיאוֹת מַמְצִיאִים מַמְצִיאוֹת מַמְצִיאִים מַמְצִיאוֹת
עתיד אַמְצִיא אַמְצִיא תַּמְצִיא תַּמְצִיאִי יַמְצִיא תַּמְצִיא נַמְצִיא נַמְצִיא תַּמְצִיאוּ תַּמְצֶאנָה יַמְצִיאוּ תַּמְצֶאנָה
ציווי אין אין הַמְצֵא הַמְצִיאִי אין אין אין אין הַמְצִיאוּ הַמְצֶאנָה אין אין
שורש, מ־צ־א בניין הֻפְעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הֻמְצֵאתִי הֻמְצֵאתִי הֻמְצֵאתָ הֻמְצֵאת הֻמְצָא הֻמְצְאָה הֻמְצֵאנוּ הֻמְצֵאנוּ הֻמְצֵאתֶם הֻמְצֵאתֶן הֻמְצְאוּ הֻמְצְאוּ
הווה מֻמְצָא מֻמְצֵאת מֻמְצָא מֻמְצֵאת מֻמְצָא מֻמְצֵאת מֻמְצָאִים מֻמְצָאוֹת מֻמְצָאִים מֻמְצָאוֹת מֻמְצָאִים מֻמְצָאוֹת
עתיד אֻמְצָא אֻמְצָא תֻּמְצָא תֻּמְצְאִי יֻמְצָא תֻּמְצָא נֻמְצָא נֻמְצָא תֻּמְצְּאוּ תֻּמְצֶאנָה יֻמְצֵאוּ תֻּמְצֶאנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין
שורש, מ־צ־א בניין הִתְפַּעֵל , צורת המקור: הִתְמַצֵּא
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִתְמַצֵּאתִי הִתְמַצֵּאתִי הִתְמַצֵּאתָ הִתְמַצֵּאת הִתְמַצֵּא הִתְמַצְּאָה הִתְמַצֵּאנוּ הִתְמַצֵּאנוּ הִתְמַצֵּאתֶם הִתְמַצֵּאתֶן הִתְמַצְּאוּ הִתְמַצְּאוּ
הווה מִתְמַצֵּא מִתְמַצֵּאת מִתְמַצֵּא מִתְמַצֵּאת מִתְמַצֵּא מִתְמַצֵּאת מִתְמַצְּאִים מִתְמַצְּאוֹת מִתְמַצְּאִים מִתְמַצְּאוֹת מִתְמַצְּאִים מִתְמַצְּאוֹת
עתיד אֶתְמַצֵּא אֶתְמַצֵּא תִּתְמַצֵּא תִּתְמַצְּאִי יִתְמַצֵּא תִּתְמַצֵּא נִתְמַצֵּא נִתְמַצֵּא תִּתְמַצְּאוּ תִּתְמַצֶּאנָה יִתְמַצְּאו תִּתְמַצֶּאנָה
ציווי אין אין הִתְמַצֵּא הִתְמַצְּאִי אין אין אין אין הִתְמַצְּאוּ הִתְמַצֶּאנָה אין אין