נספח:גזרת השלמים

חזרה לנספח:גזרות

גִּזְרַת הַשְּׁלֵמִיםעריכה

גזרה שבה כל אותיות השורש נשמעות ונכתבות בכל הנטיות.

טבלאות נטיותעריכה

שורש, כ־ת־ב בניין פָּעַל , צורת המקור: כָּתֹב
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר כָּתַבְתִּי כָּתַבְתִּי כָּתַבְתָּ כָּתַבְתְּ כָּתַב כָּתְבָה כָּתַבְנוּ כָּתַבְנוּ כְּתַבְתֶּם כְּתַבְתֶּן כָּתְבוּ כָּתְבוּ
הווה כּוֹתֵב כּוֹתֶבֶת כּוֹתֵב כּוֹתֶבֶת כּוֹתֵב כּוֹתֶבֶת כּוֹתְבִים כּוֹתְבוֹת כּוֹתְבִים כּוֹתְבוֹת כּוֹתְבִים כּוֹתְבוֹת
עתיד אֶכְתֹּב אֶכְתֹּב תִּכְתֹּב תִּכְתְּבִי יִכְתֹּב תִּכְתֹּב נִכְתֹּב נִכְתֹּב תִּכְתְּבוּ תִּכְתֹּבְנָה יִכְתְּבוּ תִּכְתֹּבְנָה
ציווי אין אין כְּתֹב כִּתְבִי אין אין אין אין כִּתְבוּ כְּתֹבְנָה אין אין


שורש, כ־ת־ב בניין נִפְעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נִכְתַּבְתִּי נִכְתַּבְתִּי נִכְתַּבְתָּ נִכְתַּבְתְּ נִכְתַּב נִכְתֶּבֶת נִכְתַּבִים נִכְתַּבִים נִכְתַּבִים נִכְתַּבוֹת נִכְתַּבִים נִכְתַּבִים
הווה נִכְתָּב נִכְתֶּבֶת נִכְתָּב נִכְתֶּבֶת נִכְתָּב נִכְתֶּבֶת נִכְתָּבִים נִכְתָּבוֹת נִכְתָּבִים נִכְתָּבוֹת נִכְתָּבִים נִכְתָּבוֹת
עתיד אֶכָּתֵב אֶכָּתֵב תִּכָּתֵב תִּכָּתְבִי יִכָּתֵב תִּכָּתֵב נִכָּתֵב נִכָּתֵב תִּכָּתְבוּ תִּכָּתֵבְנָה יִכָּתְבוּ תִּכָּתֵבְנָה
ציווי אין אין הִכָּתֵב הִכָּתְבִי אין אין אין אין הִכָּתְבוּ הִכָּתֵבְנָה אין אין


שורש, כ־ת־ב בניין פִּעֵל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר כִּתַּבְתִּי כִּתַּבְתִּי כִּתַּבְתָּ כִּתַּבְתְּ כִּתֵּב כִּתְּבָה כִּתַּבְנוּ כִּתַּבְנוּ כִּתַּבְתֶּם כִּתַּבְתֶּן כִּתְּבוּ כִּתְּבוּ
הווה מְכַתֵּב מְכַתֶּבֶת מְכַתֵּב מְכַתֶּבֶת מְכַתֵּב מְכַתֶּבֶת מְכַתְּבִים מְכַתְּבוֹת מְכַתְּבִים מְכַתְּבוֹת מְכַתְּבִים מְכַתְּבוֹת
עתיד אֲכַתֵּב אֲכַתֵּב תְּכַתֵּב תְּכַתְּבִי יְכַתֵּב תְּכַתֵּב נְכַתֵּב נְכַתֵּב תְּכַתְּבוּ תְּכַתֵּבְנָה יְכַתְּבוּ תְּכַתֵּבְנָה
ציווי אין אין כַּתֵב כַּתְּבִי אין אין אין אין כַּתְּבוּ כַּתֵּבְנָה אין אין


שורש, כ־ת־ב בניין פֻּעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר כֻּתַּבְתִּי כֻּתַּבְתִּי כֻּתַּבְתָּ כֻּתַּבְתְּ כֻּתַּב כֻּתְּבָה כֻּתַּבְנוּ כֻּתַּבְנוּ כֻּתַּבְתֶּם כֻּתַּבְתֶּן כֻּתְּבוּ כֻּתְּבוּ
הווה מְכֻתָּב מְכֻתֶּבֶת מְכֻתָּב מְכֻתֶּבֶת מְכֻתָּב מְכֻתֶּבֶת מְכֻתָּבִים מְכֻתָּבוֹת מְכֻתָּבִים מְכֻתָּבוֹת מְכֻתָּבִים מְכֻתָּבוֹת
עתיד אֱכֻתַּב אֱכֻתַּב תְּכֻתַּב תְּכֻתְּבִי יְכֻתַּב תְּכֻתַּב נְכֻתַּב נְכֻתַּב תְּכֻתְּבוּ תְּכֻתַּבְנָה יְכֻתְּבוּ תְּכֻתַּבְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, כ־ת־ב בניין הִפְעִיל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִכְתַּבְתִּי הִכְתַּבְתִּי הִכְתַּבְתָּ הִכְתַּבְתְּ הִכְתִּיב הִכְתִּיב הִכְתַּבְנוּ הִכְתַּבְנוּ הִכְתַּבְתֶּם הִכְתַּבְתֶּן הִכְתִּיבוּ הִכְתִּיבוּ
הווה מַכְתִּיב מַכְתִּיבָה מַכְתִּיב מַכְתִּיבָה מַכְתִּיב מַכְתִּיבָה מַכְתִּיבִים מַכְתִּיבוֹת מַכְתִּיבִים מַכְתִּיבוֹת מַכְתִּיבִים מַכְתִּיבוֹת
עתיד אַכְתִּיב אַכְתִּיב תַּכְתִּיב תַּכְתִּיבִי יַכְתִּיב תַּכְתִּיב נַכְתִּיב נַכְתִּיב תַּכְתִּיבוּ תַּכְתֵּבְנָה יַכְתִּיבוּ תַּכְתֵּבְנָה
ציווי אין אין הַכְתֵּב הַכְתִּיבִי אין אין אין אין הַכְתִּיבוּ הַכְתֵּבְנָה אין אין


שורש, כ־ת־ב בניין הֻפְעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הֻכְתַּבְתִּי הֻכְתַּבְתִּי הֻכְתַּבְתָּ הֻכְתַּבְתְּ הֻכְתַּב הֻכְתְּבָה הֻכְתַּבְנוּ הֻכְתַּבְנוּ הֻכְתַּבְתֶּם הֻכְתַּבְתֶּן הֻכְתְּבוּ הֻכְתְּבוּ
הווה מֻכְתָּב מֻכְתֶּבֶת מֻכְתָּב מֻכְתֶּבֶת מֻכְתָּב מֻכְתֶּבֶת מֻכְתָּבִים מֻכְתָּבוֹת מֻכְתָּבִים מֻכְתָּבוֹת מֻכְתָּבִים מֻכְתָּבוֹת
עתיד אֻכְתַּב אֻכְתַּב תֻּכְתַּב תֻּכְתְּבִי יֻכְתַּב תֻּכְתַּב נֻכְתַּב נֻכְתַּב תֻּכְתְּבוּ תֻּכְתַּבְנָה יֻכְתְּבוּ תֻּכְתַּבְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, כ־ת־ב בניין הִתְפַּעֵל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִתְכַּתַּבְתִּי הִתְכַּתַּבְתִּי הִתְכַּתַּבְתָּ הִתְכַּתַּבְתְּ הִתְכַּתֵּב הִתְכַּתְּבָה הִתְכַּתַּבְנוּ הִתְכַּתַּבְנוּ הִתְכַּתַּבְתֶּם הִתְכַּתַּבְתֶּן הִתְכַּתְּבוּ הִתְכַּתְּבוּ
הווה מִתְכַּתֵּב מִתְכַּתֶּבֶת מִתְכַּתֵּב מִתְכַּתֶּבֶת מִתְכַּתֵּב מִתְכַּתֶּבֶת מִתְכַּתְּבִים מִתְכַּתְּבוֹת מִתְכַּתְּבִים מִתְכַּתְּבוֹת מִתְכַּתְּבִים מִתְכַּתְּבוֹת
עתיד אֶתְכַּתֵּב אֶתְכַּתֵּב תִּתְכַּתֵּב תִּתְכַּתְּבִי יִתְכַּתֵּב תִּתְכַּתֵּב נִתְכַּתֵּב נִתְכַּתֵּב תִּתְכַּתְּבוּ תִּתְכַּתֵּבְנָה יִתְכַּתְּבוּ תִּתְכַּתֵּבְנָה
ציווי אין אין הִתְכַּתֵּב הִתְכַּתְּבִי אין אין אין אין הִתְכַּתְּבוּ הִתְכַּתֵּבְנָה אין אין