נמק (שורש)

השורש נ־מ־ק הוא שורש מגזרת השלמים.

נטיות הפעליםעריכה

נ־מ־ק עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל נִמֵּק מְנַמֵּק יְנַמֵּק נַמֵּק לְנַמֵּק
פֻּעַל נֻמַּק מְנֻמָּק יְנֻמַּק -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל