נכנס בעובי הקורה

נִכְנַס בְּעָבִי הַקּוֹרָה

עריכה
  1. לקח אחריות בטיפול, חדר לענין לכול עומקו, קיבל על עצמו את הדאגה והטיפול בפרטי הדבר.
    • " בא כדרלעומר: לפי שהוא היה בעל המעשה נכנס בעובי הקורה" (רש"י בראשית יד ה)
    • "אכן להיות שהספרדים שבירושלם הם משתדלין הרבה והכניסו עצמן בעובי הקורה במקום גדודי לסטים וחיות לפשר עם הגוים הלא צריך לגמול עמם גמול טוב ולבוא עמם בדרך פשרה קרובה לתועלת הספרדים בכל כח האפשר." ( שו"ת גינת ורדים יו"ד כלל ג סימן ט)


מקור

עריכה

הביטוי נפוץ מזמן הראשונים. במסכת ברכות דף ס"ד מובא משפט שמסביר את מקורו של זה "מכאן לבעל קורה שיאחז בעובי הקורה" (שם). כמשל אדם הנעזר בנשיאת קורת עץ לביתו, יאחז הוא בחלק העבה והכבד יותר, כלומר מי שעליו מוטלת האחריות, יכנס תחת עיקר הנטל. א"כ נכנס בעובי הקורה נכנס תחת-לקח על עצמו- את עיקר הנטל.

ראו גם

עריכה