השורש נ־ו־ן הוא שורש מגזרת השלמים.

נטיות הפעליםעריכה

נ־ו־ן עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל נִוֵּן מְנַוֵּן יְנַוֵּן נַוֵּן לְנַוֵּן
פֻּעַל נֻוַּן מְנֻוַּן יְנֻוַּן -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְנַוֵּן מִתְנַוֵּן יִתְנַוֵּן הִתְנַוֵּן לְהִתְנַוֵּן