היה לו לרועץ

(הופנה מהדף נהפך לו לרועץ)

הָיָה לוֹ לְרוֹעֵץעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא היה לו לרועץ
הגייה* haya lo leroetz
חלק דיבר
מין
שורש
דרך תצורה
נטיות
  1. היה לו למכשול, מנע את התקדמותו והכשיל אותו.

מקורעריכה

  • בתוספתא סנהדרין פרק ד הלכה ז (מהדורת צוקרמאנדל) כתוב כך: "ר' אומר בכתב אשורי ניתנה תורה לישראל וכשחטאו נהפכה להן לרועץ וכשזכו בימי עזרה חזרה להן אשורית" (תוספתא סנהדרין ד ז). הדברים מופיעים בניסוח קרוב בתלמוד הבבלי (סנהדרין כב ע"א), ורש"י מפרש שם: "כיון שחטאו בבית ראשון ובזו את התורה נהפך להם לרועץ לשון תרעץ אויב (שמות טו, פסוק ו) – ששכחוהו".

ביטויים קרוביםעריכה

ניגודיםעריכה

מידע נוסףעריכה

בדיקה בכתבי יד של התוספתא מלמדת שהנוסח המדויק במקור שצוטט לעיל הוא "וכשחטאו נהפכה להן לדחץ". דחץ הוא דעץ (ובגרסה אחרת רעץ), הכתב העברי הקדום. לפי ההסבר הזה, פירוש דברי התוספתא הוא שבתחילה התורה ניתנה בכתב אשורי, וכשחטאו ישראל הפך הכתב לכתב דעץ. הסברו של רש"י התייחס לנוסח "נהפכה להן לרועץ" שעמד לפניו והעניק לו משמעות, ובסיועו נקלט בעברית מטבע לשון חדש, שכנראה מיוסד על שיבוש.[1]

ראו גםעריכה

סימוכיןעריכה

  1. הָיָה לוֹ לְרוֹעֵץ, נֶהְפַּךְ לוֹ לְרוֹעֵץ באתר האקדמיה ללשון העברית, נובמבר 2015