נַדְבָּ"רעריכה

  1. נוהל דיבור ברשת/רדיו -מילות קוד ונהלים מוסכמים של דיבור ברשת הקשר האלחוטית בצה"ל.