השורש נ־ב־ר הוא שורש מגזרת חפ"נ.

נטיות הפעליםעריכה

נ־ב־ר עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל נָבַר נוֹבֵר יִנְבֹּר אוֹ יִבֹּר נְבֹר לִנְבֹּר
נִפְעַל -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן-
הִפְעִיל -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן-
הֻפְעַל -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אין- -אין-
פִּעֵל -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן-
פֻּעַל -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן- -אַיִן-