טיפול בקטגוריות של מילים ממקור לועזי, ישיר או עקיףעריכה

הסבר על מהות הפעילות שבכוונתי לבצע: ויקימילון:מזנון#קטגוריות דוגמת "מילים שאולות מהשפה האכדית" לעומת "אכדית"

הפעילות מבוססת על רשימת המילים הכלולה בקטגוריה קטגוריה:מילים שאולות משפות לועזיות

קטגוריות מטיפוס "מילים שאולות מהשפה..."עריכה

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה האוגריתית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה האוקסיטנית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה האכדית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה האנגלית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה האיטלקית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הארמית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הבבלית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הגאורגית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הגרמנית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הדנית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה ההולנדית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה ההונגרית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הונציאנית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה החיתית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הטורקית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הטמילית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה היוונית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה היפנית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הלדינו

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הלטינית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה המונגולית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה המלאית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה המצרית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הנורדית העתיקה

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הסינית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הסנסקריט

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הספרדית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הערבית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הפולנית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הפורטוגזית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הפינית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הפרסית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הצ'כית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הצרפתית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הרומנית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה הרוסית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה השבדית

קטגוריה:מילים שאולות מהשפה השומרית

קטגוריה:מילים שאולות משפת הגוואראני

קטגוריה:מילים שאולות משפת האפריקנס

קטגוריה:מילים שאולות משפת היידיש

קטגוריה:מילים שאולות משפת הנהואטל

קטגוריה:מילים שאולות משפת הפאלי

קטגוריות מטיפוס "מילים שהתגלגלו מהשפה ..."עריכה

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה האכדית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה האיטלקית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה האנגלית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הארמית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הגרמנית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה ההולנדית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הטורקית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה היוונית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הלדינו

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הלטינית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה המלאית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה המצרית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הסינית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הסנסקריט

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הספרדית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הערבית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הפולנית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הפורטוגלית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הפרסית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הצ'כית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הצרפתית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הרומנית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה הרוסית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו מהשפה השומרית

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו משפת הטאינו

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו משפת היידיש

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו משפת הנהואטל

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו משפת הסאמי

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו משפת הפוהטאן

קטגוריות מטיפוס "מילים שהתגלגלו מ..."עריכה

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו משמות אישים

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו משמות מקומות

קטגוריה:מילים שאולות שהתגלגלו משמות חברות מסחריות

קטגוריות מטיפוס "תרגומי שאילה מהשפה ..."עריכה

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה האכדית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה האנגלית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הארמית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הגרמנית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה ההולנדית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה היוונית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הלדינו

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הלטינית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה המלאית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה המצרית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הסנסקריט

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הסרבו קרואטית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הספרדית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הערבית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הפולנית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הפורטוגלית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הפרסית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הצ'כית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הצרפתית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הרומנית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה הרוסית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה השבדית

קטגוריה:תרגומי שאילה מהשפה השומרית

קטגוריה:תרגומי שאילה משפת היידיש

קטגוריות מטיפוס "תרגומי שאילה שהתגלגלו מהשפה ..."עריכה

קטגוריה:תרגומי שאילה שהתגלגלו מהשפה הספרדית

קטגוריה:תרגומי שאילה שהתגלגלו מהשפה היפנית

קטגוריה:תרגומי שאילה שהתגלגלו מהשפה היוונית

קטגוריה:תרגומי שאילה שהתגלגלו מהשפה הסינית

קטגוריה:תרגומי שאילה שהתגלגלו מהשפה הרוסית

משימות אפשריות לעתידעריכה

קטגוריה:ערכים ללא משפט מדגים