משתמש:נדב ס/מלונים

כלי העבודה של ויקימילונאי: בעיקר מילונים של אחרים, ומאגרי צטוטים:

תנ"כית

חז"ל והלאה

לשונות

לא מקוונים

(בביתי הקט)

  • מלון חדש (אבן שושן, קרית ספר, 1973)
  • מלון ארמי־עברי (מלמד)
  • דָיְקָא נָמֵי (פרנק)
  • מלון לועזי־עברי (אלקלעי)
  • מלון אנגלי־עברי (אלקלעי)
  • מלון עברי־אנגלי (אלקלעי)
  • מלון עברי־ערבי־ערבי (הוצאת פרולוג)

מקורות לציטוטים