מש"צעריכה

  1. מדריך של"ח צעיר.
  2. מרכז שכבה צעירה. (בנוער העובד והלומד)
  3. משולש שווה צלעות

ראו גםעריכה