מי שנכוה ברותחין נזהר בצוננין

מִי שֶׁנִכְוָה בְּרוֹתְחִין נְזְהָר בְּצוֹנְנִין (גם: מִי שֶׁנִכְוָה בְּרוֹתְחִין נְזְהָר בְּפוֹשרין)עריכה

  1. נסיון כושל בעבר מביא לנקיטת זהירות רבה גם בסיטואציות פשוטות.

מקורות לשימוש בדימויעריכה

  • "אמר להם: כמדומה אני שאתם נכוים בפושרים, עכשיו אי אתם נכוים אפילו בחמי חמין" (בבלי ברכות טז ב)
  • "רישיה דרישך יכווה ברותחין ואתה לא תיכוה אפילו בפושרין" (ירושלמי נידה, פרק ג', הלכה ג)

תרגוםעריכה

ראו גםעריכה