הבדלים בין גרסאות בדף "כתל"

נוספו 378 בתים ,  לפני 14 שנים
* {{הדגשה|"כל הכתלים שהיו שם היו גבוהין, חוץ מכותל מזרחי"|(תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ט"ז, עמוד א')}}
* {{הדגשה|"אמר ר"ש: השוחט בלילה, ולמחר השכים ומצא כתלים מלאים דם - כשרה"|(תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף ל"ז, עמוד א')}}
* {{הדגשה|"השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע ... מאי מחיצה? ... גודא. בונין את הכותל? בונין אותו מבעי ליה! אי תנא אותו הוה אמינא במסיפס בעלמא, קמ"ל - כותל"|(תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ב', עמודים א', ב')}}
* {{הדגשה|"אף זיזיה וכתליה היו נמדדין עמה"|(תלמוד ירושלמי, מסכת עירובין, פרק ה', הלכה א')}}
* {{הדגשה|"זיזין וכתלים שהן גבוהין עשרה ורחבין ארבעה מותר לכאן ומותר לכאן"|(תלמוד ירושלמי, מסכת עירובין, פרק ז', הלכה ב')}}
משתמש אלמוני