הבדלים בין גרסאות בדף "האפיל"

#:*{{הדגשה|איכה יעיב באפו. העריב והחשיך '''והאפיל''', כענין שנאמר (להלן ג, מד) סכותה בענן לך, והעב '''מאפיל''' יותר|פסיקתא זוטרתא איכה פרק ב}}
#:*{{צט/ירושלמי|מרחיקין את האילן מן העיר..משום שעומד '''ומאפיל''' או משום שניאו רע|בבא בתרא||}}
#:*{{צט/תנחומא|מה פרע לו הקדוש ברוך הוא, כשיבא גוג הקדוש ברוך הוא '''מאפילו''' ומכסה עליו, שנאמר והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר|בראשית|כא|א}}
# {{משלב|עממי}} היה גדול ביחס לשני והמעיט את חשיבתו
#:* הצער על מות הבנים '''האפיל''' על שמחת הניצחון במלחמה.