אליצור יחיא

הצטרף ב־11 באוגוסט 2017
אין תקציר עריכה
===מצאתי===
בעזרת המילון של איתן אביניון לשון חז"ל מצויה עולֶה (רק בהווה) נמדד כ־ נחשב כמו־ שווה ל־ 1. "ששגגתשֶׁשִׁגְגַת תלמודתַלְמוּד '''עולהעוֹלָה''' זדוןזָדוֹן" 2."לכמהלְכַמָּה חוליוחוֹלְיוֹ '''עולהעוֹלֶה''' ושבתווְשִׁבְתּוֹ ורפואתו"וְרְפוּאָתוֹ (רש"י סנהדרין ע"ח ע"ב) 3. "באבָּא לעשותלַעֲשֹוֹת עמועִמּוֹ חשבוןחֶשְׁבּוֹן עלעַל הפתהַפַּת ועלוְעַל הבשרהַבָּשָֹר, אמראָמַר לולוֹ ישיֵשׁ לילִי עליךכָּךְ כךוְכָךְ וכךעָלֶיךָ מןכָּךְ הבשרוְכָךְ מִן הַבָּשָֹר שהאכלת, שחתיכהשֶחֲתִיכָה '''עולהעוֹלָה''' עשרהעֲשָֹרָה מנה"מָנֶה (במדבר רבה פרשה כ)
 
==שעשועי לשון==