חיריק: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,057 בתים ,  לפני 9 שנים
אין תקציר עריכה
(דף חדש)
 
אין תקציר עריכה
 
===מידע נוסף===
*ישנן מילים בעברית המנוקדות בחיריק בכתיב חסר ובכתיב מלא תיכתבנה בלא '''[[י]]'''', כיוון שתנועת החיריק באה לפני שווא נח.
 
1.מלים הפותחות בתנועת חיריק ואחריה בא שווא נח.
 
אלו הן;
 
1א.מילים ממשקל "[[מקטלה|מִקְטָלָה]]", כמו; מִכְבָּסָה, מִתְפָּרָה, מִרְפָּאָה- תיכתבנה בכתיב בלא ניקוד: מכבסה, מתפרה, מרפאה וכד'...
 
2ב.מילים ממשקל "[[קטלה|קִטְלָה]]", כמו; שִׁגְרָה, רִתְמָה, שִכְחָה-תיכתבנה בכתיב בלא ניקוד: שגרה, רתמה, שכחה וכד'...
 
3ג.מילים ממשקל "[[מקטל|מִקְטָל]]", כמו;מִשְׂרָד, מִשְׁמָר, מִכְתָּב-תיכתבנה בכתיב בלא ניקוד: משרד, משמר, מכתב וכד'...
 
ד.פעלים בבניין [[התפעל]] בכל זמניו, כמו; מִתְעוֹרֵר, יִתְעוֹרֵר, הִתְעוֹרֵר-ייכתבו בכתיב בלא ניקוד: מתעורר, יתעורר, התעורר וכד'...
 
5ה.פעלים בבניין [[נפעל]] ב[[גזרת השלמים]] בזמני ה[[עבר]] וה[[הווה]], כמו; נִשְׁמַר, נִשְׂגָּב, נִפְתַּח-ייכתבו בכתיב בלא ניקוד: נשמר, נשגב, נפתח וכד'...
 
6ו.שורשים מבניין [[פיעל]] ב[[גזרת המרובעים]] הנוטים ב[[שם פעולה|שם הפעולה]] ובזמן ה[[עבר]], כמו; קִשְׁקֵשׁ, גִּלְגּוּל, פִּטְפֵּט-ייכתבו בכתיב בלא ניקוד: קשקש, גלגול, פטפט וכד'...
 
ז.פעלים מבניין הפעיל בזמן העבר, כמו; הִצִּיג, הִכִּיר, הִטְמִיעַ -ייכתבו בכתיב בלא ניקוד: הציג, הכיר, הטמיע וכד'...
 
=====הערה=====
2.מילים ממשקל "[[קטלה|קִטְלָה]]", כמו; שִׁגְרָה, רִתְמָה, שִכְחָה-תיכתבנה בכתיב בלא ניקוד: שגרה, רתמה, שכחה וכד'...
-יש להוציא מכללים אלו מילים שבצורתן המקורית (יחיד נפרד) נכתבות עם י' כמו; כיסא, גיליון, פיסח-אלה ייכתבו עם י' גם בצורות הרבים והסמיכות אף-על-פי שיהא שווא נח אחרי החיריק. ייכתב אפוא; כ'''י'''סְאות, ג'''י'''לְיונות-, פ'''י'''סְחים וכו'...
 
2.מילים הבאות לאחר מ' השימוש.
3.מילים ממשקל "[[מקטל|מִקְטָל]]", כמו;מִשְׂרָד, מִשְׁמָר, מִכְתָּב-תיכתבנה בכתיב בלא ניקוד: משרד, משמר, מכתב וכד'...
 
4.פעלים בבניין [[התפעל]] בכלכגון; זמניומִכָּאן, כמו; מִתְעוֹרֵרמִפֹּה, יִתְעוֹרֵרמִטַּעַם, הִתְעוֹרֵרמִשָּׁם-ייכתבותיכתבנה בכתיב בלא ניקוד: מתעוררמכאן, מפה, יתעוררמטעם, התעוררמשם וכדוכו'...
 
3.מילים בעלות שתי אותיות שהראשונה פותחת בחיריק.
5.פעלים בבניין [[נפעל]] ב[[גזרת השלמים]] בזמני ה[[עבר]] וה[[הווה]], כמו; נִשְׁמַר, נִשְׂגָּב, נִפְתַּח-ייכתבו בכתיב בלא ניקוד: נשמר, נשגב, נפתח וכד'...
 
כגון; אִם, מִן, עִם-תיכתבנה בכתיב בלא ניקוד: אם, מן, עם וכו'...
6.שורשים מבניין [[פיעל]] ב[[גזרת המרובעים]] הנוטים ב[[שם פעולה|שם הפעולה]] ובזמן ה[[עבר]], כמו; קִשְׁקֵשׁ, גִּלְגּוּל, פִּטְפֵּט-ייכתבו בכתיב בלא ניקוד: קשקש, גלגול, פטפט וכד'...
 
===צירופים===
7,539

עריכות