מָטָ"חעריכה

  1. מטבע חוץ.
  2. מרכז לטכנולוגיה חינוכית.