מחז"מעריכה

  1. (אלקטרוניקה) מחזור משולב

תרגוםעריכה