מַדָ"סעריכה

  1. (צה"ל) מדריך ספורט.
  2. (ספורט) מדי ספורט.
  3. (לימודים) מדעי הסביבה
  4. (תורה) מדברי סופרים.