מד"אעריכה

  1. מגן דוד אדום.
  2. (יהדות) מאן דאמר (מי שאמר).
  3. (יהדות) משום דרכי אמורי.
  4. (יהדות) מרא דאתרא
  5. (יהדות) מסכת דרך ארץ