מ"ק. נמצא על רוב המצבות בהר הזיתים. פרושו. מצבת קבורה. כך מתחילים כל רישום על מצבות היהודים בהר הזיתים. לפני שם הנפטר, שמו הפרטי שם משפחתו ושם אמו.

  1. (ארון הספרים היהודי) מרא קמא.
  2. (ארון הספרים היהודי) מלכין קדמאין.
  3. (ארון הספרים היהודי) משמע קצת.
  4. (יהדות) מועד קטן.
  5. (צה"ל) מחנה קבע.
  6. (יחידות מידה) מטר מעוקב.
  7. (צה"ל) מכשיר קשר.
  8. מספר קטן.
  9. מרכז קהילתי.
  10. (דקדוק) מילת קריאה.