מ"צעריכה

  1. משטרה צבאית.
  2. מעלות צלזיוס.
  3. משיח צדק, משיח צִדקנו.