מ"פעריכה

  1. מפקד פלוגה.
  2. מתמטיקה מכפלה פנימית.
  3. לשון משלים פועל.
  4. מחשבים מגה פיקסל.
  5. מחשבה פלילית
  6. מחנה פליטים

ראו גםעריכה

  1. מג"פ