מ"טעריכה

  1. מאי טעמא.
  2. משנה טכני.
  3. מכונת טיורינג.