לפנה"סעריכה

  1. לפני הספירה.

תרגוםעריכה

ראו גםעריכה