לַעַ"זעריכה

  1. לשון עם זר.
  2. לשון עבודה זרה.

גיזרוןעריכה

  1. גזירת נוטריקון מן המילה היחידאית לועז.
  2. הוטבע על-ידי הרמב"ם.