למנ"ר

עריכה
  1. ל', מ',נ', ר'.
    העיצורים השוטפים, להם נטייה להתחלף ביניהם (שרשרת-שלשלת, נישואים-נישואין).

מידע נוסף

עריכה

האותיות למנ"ר הן אותיות נוספות כגון סנדל-ר מסנדל וכורסא מכסא וכן במ"ם כגון חינ-ם מחן וחנן וכן בלמ"ד כגון כרמ-ל מכרם וכן בנו"ן כגון גונדא מגדוד ובנת מבת