למנ"רעריכה

  1. ל', מ',נ', ר'.
    העיצורים השוטפים, להם נטייה להתחלף ביניהם (שרשרת-שלשלת, נישואים-נישואין).