לכלך (שורש)

השורש ל־כ־ל־ך הוא שורש מגזרת המרובעים.

נטיות הפעליםעריכה

ל־כ־ל־ך עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
נִפְעַל -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
הִפְעִיל -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
הֻפְעַל -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
פִּעֵל לִכְלֵך מְלַכְלֵך יְלַכְלֵך לַכְלֵך לְלַכְלֵך
פֻּעַל לֻכְלַך מְלֻכְלָך יְלֻכְלַך -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְלַכְלֵך מִתְלַכְלֵך יִתְלַכְלֵך הִתְלַכְלֵך לְהִתְלַכְלֵך