לה"פעריכה

  1. למ"ד הפועל. האות השלישית בשורש בן שלוש אותיות.