ל"אעריכה

  1. לשון אחר.
  2. (צה"ל) לפני אחרון.
    לבני מחזור לפני אחרון לשחרור מותר משפט הפז"מ, "כמה עוד? נובמבר X". ואילו לבני מ"א לשחרור שמור המשפט, "עד מתי? אוגוסט X".
  3. (צה"ל) לוחמה אלקטרונית.