כא"מעריכה

  1. פיזיקה כוח אלקטרו-מניע.
    פירוש זה מצוי בשימוש מוגבל משום שהוא מטעה בנוגע לטבעו של מקור המתח. הפירוש החדש והמקובל יותר הוא כמות אנרגיה ליחידת מטען.

ראו גםעריכה