כ"מעריכה

  1. (צה"ל) כושר מוגבל.
    • בצה"ל - כ"מ 1 מקביל לפרופיל 64, כ"מ 2 מקביל לפרופיל 45, כ"מ 3 ניתן לחיילים שהתנדבו לצה"ל.
  2. כל מקום.