יתבשה"ג

יתבשה"געריכה

  1. (יהדות) יתברך שמו הגדול.