• שורש זה מחולק לשני שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. י־שׁ־ן א - מלשון שֵׁנָה.
  2. י־שׁ־ן ב - מלשון יָשָׁן, שאיננו חדש.