ישמעו אזניך מה שפיך מדבר

יִשְׁמְעוּ אָזְנֶיךָ מַה שֶׁפִּיךָ מְדַבֵּרעריכה

  1. הפניית תשומת לבו של מי שנותן הוכחה מדבריו שלו עצמו, לטיעון מסוים כלפיו.
    • יום לאחר שהתווכחתי עם חבר וטענתי שטלויזיה היא דבר טוב, הוא אמר לאביו שאחד התחביבים שלו הוא צפייה בטלויזיה: על דבריו אלה אמרתי לו: ישמעו אזניך מה שפיך מדבר.

מקורעריכה

הביטוי מופיע לראשונה בבראשית רבה, פרק ל"ח.