יון חופשי

עריכה
  1. יון אשר לא מוסר או מקבל אלקטרונים.