יאו"אעריכה

  1. (יהדות) יי אלוהינו ואלוהי אבותינו.