י"מעריכה

  1. יש מפרשין.
  2. יפה מראה (פירוש על תלמוד ירושלמי)